Hanami

Ještě než jsem tentokrát do Japonska dorazila (můj přílet byl naplánovaný na 2. dubna), tak jsem si se svými kamarády, známými i bývalými kolegy z práce a univerzity vyměnila pár mailů a jejich závěr lze shrnout do věty „jo, tak to je dobře, že přijedeš 2. dubna, to hanami ještě stihneš“.  Myslím si, že přesně tato reakce vystihuje, jak moc je „dívání se na květiny“ pro Japonce důležité.

Kořeny tradice hanami můžeme hledat již v období Nara (710-794), kdy se této zálibě začaly věnovat šlechtické rody. V té době byla tou květinou, na jejíž rozkvět se netrpělivě čekalo, japonská švestka ume. Již ale v období Heian (794-1185) se priority změnily a pomyslnou královnou se stala japonská třešeň sakura a zůstala jí až do dnešní doby. Tato tradice se postupně rozšiřovala i do ostatních skupin obyvatelstva a dnes, snad kromě alergiků, se na rozkvět sakur a s tím spojený příchod jara těší všichni obyvatelé Japonska.

Původně poetické pozorování krásy rozkvetlých květin a následně jejich postupného opadávání, které pozorovatelům neúprosně připomíná pomíjivost nejen krásy, ale také samotného lidského života, se postupem času rozšířilo na příležitost setkání se s rodinou, kamarády, známými a pod rozkvetlými stromy sakury oslavit příchod jara, v klidu pojíst a popít. Nebo-li takový jarní piknik v trávě resp. na modrých igelitových plachtách, které jednak slouží jako izolace, protože zem je ještě studená, ale také jako označení, že „toto místo“ je již obsazené.

Vzhledem k tomu, že počet sakur a rozloha parků je omezená, zatímco počet lidí, kteří chtějí dělat hanami, se zdá být občas až neomezený, je vhodné jít do parku dříve a vyhlédnout si místo pro piknik, na které rozprostřete igelitovou plachtu a nejlépe ještě někoho necháte na místě čekat do doby, než přijdou ostatní. V těch nejlukrativnějších destinacích a v období, kdy jsou sakury v plném květu, je o místo opravdu boj. Se stejným problémem musí člověk počítat i v případě, že si zajišťuje na inkriminovanou dobu ubytování v hotelu či hostelu. Přesto všechny úskalí ale samotná účast na hanami za to stojí :-)