Profil

S japonskými zvyky a kulturou jsem se poprvé přímo setkala ve svých 15 letech, kdy se k nám do rodiny z důvodu studia vodního slalomu nastěhoval malý Japonec. Právě s ním jsem o 2 roky později poprvé navštívila Zemi vycházejícího slunce. Tato země a její obyvatelé mě učarovali na tolik, že jsem je i jejich kulturu chtěla poznat a lépe pochopit. Proto jsem se rozhodla pro Japonská studia na Karlově univerzitě. Během bakalářského programu jsem nejprve odjela na 3 měsíce vyučovat kanoistiku do hor v Naganu, poté jsem strávila rok na prestižní univerzitě Waseda v Tokiu, kde jsem se věnovala studiu japonského jazyka a literatury. V roce 2012 jsem získala stipendium japonského Ministerstva školství, což mi umožnilo po následující 2 roky provádět výzkum týkající se sociálního zabezpečení na elitní univerzitě Keió v Tokiu. Během té doby jsem v rámci výzkumu i mimo něj měla možnost zúčastnit se mnoha zasedání a přednášek pořádaných nejen státní ale také soukromou sférou, provést řadu rozhovorů se specialisty na téma sociální, vzdělávací a finanční oblasti. Dostala jsem se tak do kontaktu s mnoha lidmi, díky nimž jsem pochopila fungování japonských institucí a firem, jejich způsob jednání a mohla více proniknout do jejich mentality. Většinu volných dní jsem strávila cestováním a poznáváním místní krajiny, zvyků či jídla.
        S překlady a tlumočením jsem poprvé začala v roce 2006 při Mistrovství světa ve vodním slalomu v Praze Troji a to konkrétně s anglickým a německým jazykem. V roce 2009, kdy jsem se vrátila z pobytu na prestižní univerzitě Waseda v Tokiu, jsem se začala věnovat také překládání a tlumočení z/do japonštiny. Nejprve pro společnost dovážející japonské starožitosti Japonsko v Čechách, poté pro japonskou firmu Aoyama Automotive Fasteners Czech s.r.o. vyrábějící součástky do automobilů. Dále jsem dva roky působila jako členka  již výše zmíněného výzkumného týmu profesora Komamury Kóheie na univeritě Keió v Tokiu. Po návratu do České republiky tlumočím a překládám především pro japonské firmy působící v automobilovém průmyslu, věnuji se výuce českého jazyka pro Japonce či organizování a přípravě zájezdů pro malé skupinky Japonců do České republiky či pro Čechy do Japonska.