Japonská etiketa v podnikání a při neformálních kontaktech

Japonská kultura se od evropské výrazně liší a projevuje se to při každém setkání. Japonci jsou navíc velmi citliví i na drobné chyby. Pro navázání vztahů, vyjednávání i dlouhodobou spolupráci je klíčové porozumění japonskému přístupu. To je zásadní výhoda pro úspěšné dosažení svých cílů. Navíc skutečné porozumění ukáže, že Japonci často v náznacích řeknou víc, než by se mohlo podle evropských měřítek zdát. 
Proto nabízím školení týkající se

  • jednání s japonskými manažery
  • japonské stolování a kuchyně
  • japonské zvyky
  • japonské kultury a historie
  • pomoc s přípravami na jednání s japonskými partnery.

Zkušenosti jsem získala v japonských firmách (od drobných rodinných společností až po firmy se stovkami zaměstnanců) i při jednání s drobnými podnikateli (architekti, obchodníci, stojní technici atd.), na japonských ministerstvech a dalších orgánech státní správy a při práci na prestižní univerzitě Keió.