Pracovní cesty, víza, pojištění

Odjet na pracovní jednání, turistickou cestu, či se přestěhovat natrvalo vždy znamená vyřídit celou řadu formalit a žádná z nich nesmí chybět. Navíc nejde jen o složité právní texty a měnící se požadavky, ale také o jazykovou bariéru. Náročné je především vyřízení všech dokumentů pro dlouhodobý pobyt. Proto nabízím asistenci vašim japonským spolupracovníkům, klientům či známým při vyřizování povolení k zaměstnání na Pracovním úřadě, zaměstnaneckých karet či studentských víz na MV ČR, zdravotního pojištění, výměně řidičských průkazů či jiných administrativních úkonů a to od momentu obstarání nutných dokladů, přeložení dokumentů, jejich soudní ověření, přijetí vyřízených dokumentů až po následné povinnosti v podobě ohlašovacích povinností.